ZDRAVOTNÍ POMŮCKY PRO LÉČBU OTOKŮ,
PŘI LYMFO A LIPOEDÉMU.
Přehled návleků a punčoch značky JOBST® ELVAREX®
                                                
Především u dolních končetin může docházet

k potížím při oblékání kompresivních  

oděvů, proto JOBST ELVAREX přichází

s řešením návleků na jednotlivé části končetin,

které pak tvoří efektivní celek a které usnadňují

oblékání.